Samenvatting van Rond de Kerken


STEENBERGEN 
HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 24 januari om 10.00 uur: ds. mevr. T. Veldhuizen.

Collecten: Cliniclowns en Kerkrentmeesters.

* Zondag 31 januari om 10.00 uur: ds. G. van Driesten.

Collecten: Jeugdwerk Prot. Kerk Steenbergen en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 24 januari gaat voor ds. mevr. T.Veldhuizen uit Zandhoven en op 31 januari hoopt ds. G. v. Driesten uit Streefkerk de voorganger te zijn. Het zijn nog steeds diensten zonder gemeenteleden die worden uitgezonden via kerkomroep en Youtube. De liturgie, die u via onze scriba wordt toegezonden bevat alle informatie. Na het dringende advies van de PKN om niet meer te zingen in de eredienst zullen deze diensten zonder zanggroepje zijn. We danken de zangers en zangeressen van de afgelopen tijd voor hun inzet, het is zeer gewaardeerd. Gelukkig mag het orgel nog wel klinken en kunnen we in onze harten de lofzang gaande houden.

Gemeenteleven:

Onverwachts moest mevr. R. v. Weezel, de Bongerd 6, 4651 LW Steenbergen, opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar heeft ze een pacemaker gekregen en inmiddels is ze weer thuis. We hopen met haar dat ze weer wat opknapt. Anderen krijgen nog altijd of weer behandelingen om ziekte een halt toe te roepen. Vaak een zware weg waarbij we u sterkte toewensen. We denken ook aan wie zorgen hebben om een kind, dat zij kracht en vertrouwen mogen ontvangen. Voor velen begint de periode van beperkende maatregelen zijn tol te eisen, de onmogelijkheid van contacten maakt mensen eenzaam en moedeloos. Aarzelt u a.u.b. niet om hulp te vragen of gewoon te bellen voor een praatje.

Jubileum:

Op 2 februari gedenken de heer en mevr. v.d. Giessen, Burg.v. Loonstr. 135, 4651 CC  Steenbergen, dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Heel bijzonder om dit te mogen beleven en we willen u dan ook van harte gelukwensen en bidden dat er nog een goede tijd aan mag worden toegevoegd.

Week van Gebed voor eenheid

‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’ is het thema van de week van gebed voor eenheid die dit jaar die van 17 t/m 24 januari door de Raad van Kerken en Missie Nederland georganiseerd wordt. Helaas gooit de Corona ook hier roet in het eten want er kan dit jaar geen plaatselijke viering zijn in Steenbergen. We hopen op volgend jaar beter!

Bruinisse:

Eind januari komt er een einde aan mijn werk in de Gereformeerde kerk van Bruinisse. Er was een periode van 4 jaar afgesproken en ik heb besloten deze niet te verlengen. Er op terugkijkend heb ik er een goede tijd gehad en ben ik dankbaar dat ik ook in deze gemeente heb mogen werken. Op 24 januari is de afscheidsdienst, zonder gemeenteleden maar uitgezonden via kerkomroep en YouTube. Vanaf 1 februari ben ik alleen nog werkzaam in Steenbergen: mijn werkdagen worden dan maandag, woensdag en een gedeelte van de donderdag. Voor crisispastoraat kunt u ook buiten deze dagen contact opnemen.

Tenslotte:

We leven in moeilijke en onzekere tijden. Ik hoop dat we ons vertrouwen stellen op God en naar elkaar blijven omzien.

Een hartelijke groet,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Als u dit leest is de aktie kerkbalans al weer begonnen met als thema: “Geef vandaag voor de kerk van morgen’’.

Helaas door het coronavirus is het niet mogelijk u te bezoeken en daarom zal de informatie per mail of per post bij u worden bezorgt.

U ziet daarin ook de uitleg hoe u uw antwoord terug kunt sturen naar onze penningmeester Ineke Breure.

Het is wat onpersoonlijk, maar helaas kan het niet anders. Wij hopen dat u weer meedoet aan deze aktie en ons financieel wilt ondersteunen dit jaar, want zonder uw hulp kunnen wij niet, zoals u zult begrijpen.

Het is heel mooi dat we dankzij uw financiële steun de kerkdiensten live uit kunnen zenden, toch blijven we hopen dat we dit jaar elkaar toch weer kunnen ontmoeten in onze kerk en dat we weer eens koffie kunnen drinken met elkaar, maar probeer gezond te blijven.

 

Kerkbalans 2020

Het eindbedrag van de kerkbalans 2020 is 31.765,- euro.

Bij deze willen wij ook u bedanken voor uw bijdrage en iedereen die ons, op welke manier dan ook, hebben geholpen.

 Ineke, Arjaan en Piet 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 24 januari

De 1e collecte is voor Cliniclowns  en de 2e collecte is voor het college van kerkrentmeesters.

Cliniclowns zorgt er als goed doel voor dat zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie weer even zichzelf kunnen zijn.  Daarom bezoeken ze als goed doel zieke kinderen en kinderen met een beperking om echt contact met hen te maken. Met de kracht van contact zorgen we dat iemand zich sterker voelt.

Zondag 31 januari

De 1e collecte is bestemd voor Jeugdwerk Prot. Kerk Steenbergen en de 2e collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters.

Elke zondag wordt er door onze vrijwilligers kindernevendienst georganiseerd. Naast tijd is hiervoor ook materiaal benodigd. Onze kinderen zijn onze toekomst. Uw bijdrage is van harte welkom.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

 

VERJAARDAGFONDS

De bijeenkomst van het verjaardagfonds op 25 januari a.s. wordt tot nader bericht uitgesteld i.v.m. Corona.

Jenny van de Velde

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 4 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 29 januari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *