Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 7 februari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Werelddiaconaat en Kerkrentmeesters.

* Zondag 14 februari om 10.00 uur: nog niet bekend.

  Collecten:  Bloemenfonds en Kerkrentmeesters.

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

Bij de diensten:

Op 7 februari hoop ik zelf voor te gaan en lezen we Marcus 1: 29-36, de genezing van de schoonmoeder van Simon. Op dit moment is nog niet bekend wie op 14 februari de voorganger is.

Gemeenteleven:

Mevr. Henny de Jong, Westdam 27, 4651 BE Steenbergen, moest onverwachts een paar dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. Een grote schrik, gelukkig is ze inmiddels weer thuis maar ze zal het de komende tijd rustig aan moeten doen. We wensen haar sterkte, geduld en vertrouwen. Anderen die te maken hebben met ziekte en zorgen wensen we kracht en sterkte en Gods nabijheid toe.

Veranderde werkdagen:

Sinds deze maand zijn mijn werkdagen voor de gemeente maandag, woensdag en een gedeelte van de donderdag. Voor crisispastoraat kunt u ook buiten deze dagen contact opnemen.

Lockdown:

Voor velen is de situatie van dit moment ronduit moeilijk nu door de aangescherpte coronaregels fysieke contacten nog minder mogelijk zijn. Laten we blijven proberen naar elkaar om te zien; een belletje of een kaartje, dat kan nog altijd wel en wordt enorm gewaardeerd.

Ten slotte:

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren, waar Gij ons bidden hoort.

Woorden uit psalm 65 die in deze dagen toch een diepere betekenis krijgen. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. We mogen geloven dat God onze moeiten en verdriet kent en ook ons zwijgen hoort.

Kracht en sterkte gewenst,

ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De  Kerkrentmeesters ontvingen 100 euro van N.N. en de vraag of we dit willen delen met de Diaconie.

Dat hebben we natuurlijk gedaan. Heel veel dank hiervoor.

De Kerkrentmeesters en de Diaconie

Van de Diaconie

COLLECTES

Zondag 7 februari

De 1e collecte is voor het werelddiakonaat KerkinActie en de 2e voor het college van kerkrentmeesters.

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Zondag 14 februari

De 1e collecte is voor het Bloemenfonds en de 2e collecte is voor het college van kerkrentmeesters.

Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat er ’s zondags bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden ze bij iemand thuis gebracht.

Dit kan zijn bij een zieke, een jarige of ter gelegenheid van een huwelijksjubileum.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,

Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 18 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 12 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

STEENBERGEN

HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 7 februari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Werelddiaconaat en Kerkrentmeesters.

* Zondag 14 februari om 10.00 uur: nog niet bekend.

  Collecten:  Bloemenfonds en Kerkrentmeesters.

 

 

 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DS. CORRY BIEMOND

 

Bij de diensten:

Op 7 februari hoop ik zelf voor te gaan en lezen we Marcus 1: 29-36, de genezing van de schoonmoeder van Simon. Op dit moment is nog niet bekend wie op 14 februari de voorganger is.

Gemeenteleven:

Mevr. Henny de Jong, Westdam 27, 4651 BE Steenbergen, moest onverwachts een paar dagen opgenomen worden in het ziekenhuis. Een grote schrik, gelukkig is ze inmiddels weer thuis maar ze zal het de komende tijd rustig aan moeten doen. We wensen haar sterkte, geduld en vertrouwen. Anderen die te maken hebben met ziekte en zorgen wensen we kracht en sterkte en Gods nabijheid toe.

Veranderde werkdagen:

Sinds deze maand zijn mijn werkdagen voor de gemeente maandag, woensdag en een gedeelte van de donderdag. Voor crisispastoraat kunt u ook buiten deze dagen contact opnemen.

Lockdown:

Voor velen is de situatie van dit moment ronduit moeilijk nu door de aangescherpte coronaregels fysieke contacten nog minder mogelijk zijn. Laten we blijven proberen naar elkaar om te zien; een belletje of een kaartje, dat kan nog altijd wel en wordt enorm gewaardeerd.

Ten slotte:

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren, waar Gij ons bidden hoort.

Woorden uit psalm 65 die in deze dagen toch een diepere betekenis krijgen. De noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de eredienst is ook aanbidding, toewijding en lofprijzing van God. We mogen geloven dat God onze moeiten en verdriet kent en ook ons zwijgen hoort.

Kracht en sterkte gewenst,                                             ds. Corry Biemond

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De  Kerkrentmeesters ontvingen 100 euro van N.N. en de vraag of we dit willen delen met de Diaconie.

Dat hebben we natuurlijk gedaan. Heel veel dank hiervoor.

                                                                        De Kerkrentmeesters en de Diaconie

 

 

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 7 februari

De 1e collecte is voor het werelddiakonaat KerkinActie en de 2e voor het college van kerkrentmeesters.

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Zondag 14 februari

De 1e collecte is voor het Bloemenfonds en de 2e collecte is voor het college van kerkrentmeesters.

Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat er ’s zondags bloemen in de kerk staan. Na afloop van de dienst worden ze bij iemand thuis gebracht.

Dit kan zijn bij een zieke, een jarige of ter gelegenheid van een huwelijksjubileum.

 

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijke groet,                     Christian, Corine, Hanneke en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 18 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 12 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                        Greet van Giels

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *