Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 23 januari om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.

  Collecten:  Cliniclowns en Kerkrentmeesters.

* Zondag  30 januari om 10.00 uur: ds. N. Sjoer.

  Collecten:  Jeugdwerk Prot. Kerk en Kerkrentmeesters.

* Zondag 6 februari om 10.00 uur: ds. C. Biemond.

  Collecten: Werelddiaconaat KiA en Kerkrentmeesters. 

AGENDA

Voorlopig worden er tot nader bericht nog geen wereldwinkelprodukten verkocht.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2022

Vanaf 15 tot 29 januari zal de actie kerkbalans weer gehouden worden
onder het motto : Geef vandaag voor de kerk van morgen.

U krijgt de formulieren zoals anders, via de mail of in de brievenbus.
I.v.m. corona kunnen we de antwoordkaart e.d. niet bij u ophalen en vragen u om de antwoordkaart en evt. de machtiging in de bijgevoegde enveloppe terug te sturen naar de penningmeester zoals in bijgaande
brief vermeld staat. Voor de mensen die via de mail bericht hebben gehad kunt u uw antwoord naar het genoemde mailadres sturen dat in de brief vermeld staat.

De kerkrentmeesters hopen dat u allen ons wilt ondersteunen, zodat wij de kerkfinanciën op orde kunnen houden in deze bijzondere tijden. Deze actie bevelen wij bij u van harte aan en onze dank voor uw medewerking.

Ineke, Jan-Peter en Piet

VAN DE DIACONIE

COLLECTES

Zondag 23 januari:

Er wordt gecollecteerd voor de Cliniclowns en voor het college van Kerkrentmeesters.

Stel je voor… Je ligt in het ziekenhuis. In deze donkere maanden.

In een vreemd bed en je voelt je onzeker en bang. Probeer dan maar eens rustig te gaan slapen. Voor veel zieke kinderen zijn de uren voor het slapengaan een lastig moment. Gelukkig is er een lichtpuntje: de CliniClowns.

Deze winter spelen de CliniClowns ook ‘s avonds in het ziekenhuis. Met een speciaal bedtijdbezoek nemen de CliniClowns heel even zorgen en angst weg. Voor een goede nachtrust, die deze kinderen zo hard nodig hebben.

Door hen  te steunen, bezorg je zieke kinderen elke maand weer de zorgeloze momenten die zij zo hard nodig hebben.

Zondag 30 januari:

Er wordt gecollecteerd voor het Jeugdwerk Prot. Kerk en voor het college van Kerkrentmeesters.

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Zondag 6 februari:

Er wordt gecollecteerd voor het Werelddiaconaat KiA en voor het college van Kerkrentmeesters.

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekening-nummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken oprekening nr. NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,

Hanneke, Christian, Corine en Lieneke

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 10 februari a.s. verschijnt, inleveren voor 4 februari a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Greet van Giels

 

Admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *