Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 15 oktober om 10.00 uur: ds. mw. Timmers.

  Collecten: Zending Indonesië en Kerkrentmeesters.

* Zondag 22 oktober om 10.00 uur: dhr. v.d. Voorde .

  Collecten: Kerk in Aktie Papoea en Kerkrentmeesters. 

VAN DE KERKENRAAD

‘Met vreugde en dankbaarheid laten we u weten dat onze gemeente vanaf 29 oktober weer een eigen predikant zal hebben’.

Met deze woorden begint de uitnodiging die velen van u inmiddels al hebben ontvangen.

Nadat de kerkenraad groen licht had gekregen om een predikant te beroepen en de beroepingscommissie aan de slag kon gaan, werd de zoektocht gestart naar een predikant en de advertentie geplaatst.

(0,5 fte gedurende vijf jaar).

Een spannende en drukke tijd brak aan voor de commissie, die op allerlei gebied een zwijgplicht had! Gelukkig had de commissie een luisterend oor en advies van onze consulent ds. W. Lolkema.

Waarvoor hartelijk dank!

De voorbereidingen voor deze speciale dienst en dag zijn in volle gang.

We zijn dankbaar en blij en zien het als een teken van God, dat

  1. Ravensberg op onze oproep “Kom over en help ons “ (Handelingen 16: 9b) heeft gereageerd en ‘JA’ heeft gezegd om zich voor de komende jaren aan onze gemeente te willen verbinden.

Op 29 oktober a.s. zal ds. Annet Ravensberg dit doen tegenover de gehele gemeente.

De dienst, waarin ds. Annet Ravensberg aan onze gemeente wordt verbonden zal gevierd worden op 29 oktober 2023 en begint om 10.30 uur. Deze dienst zal worden geleid door ds. Lolkema, consulent en ds. Ravensberg.

Iedereen is van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren.

Ook als u geen uitnodiging gehad heeft!

Na de dienst is er gelegenheid om, onder het genot van een hapje en drankje,  nader kennis te maken.

LET OP: in de nacht van 28 op 29 oktober start de wintertijd…. Dus gaat de klok één uur terug !!

Een hartelijke groet vanuit de Kerkenraad en we zien u graag op 29 oktober.

 

Afgelopen week kwam er een kaartje binnen van ds. Annet Ravensberg en haar man Jaap bestemd voor de gemeenteleden, kerkenraad en beroepingscommissie met de volgende tekst:

Lieve mensen, Gemeenteleden, kerkenraad en beroepingscommissie van de Hervormde Gemeente te Steenbergen. Wij zijn er stil van, en het heeft ons goed gedaan, om zoveel medeleven in de vorm van kaarten uit jullie midden te ontvangen rond het onverwachte overlijden van mijn zus, Jaaps schoonzus. Hartelijk dank! Ondertussen zien we ook uit naar 29 oktober en de kennismaking met u allen!

                                                                Annet Ravensberg en Jaap Romein

                                                                                        

Kerstnachtdienst 2023

U denkt vast kerstnachtdienst ?? Maar de kerkenraad kijkt graag vooruit! Omdat 24 december dit jaar op een zondag valt heeft de kerkenraad overleg gehad hoe deze dag ingedeeld gaat worden. Wordt het een zondag met 2 diensten of een zondag met alleen een kerstnachtdienst? De kerkenraad heeft beslist dat op zondag 24 december 2023 de ochtenddienst vervalt en dat op deze dag alleen de kerstnachtviering zal plaatsvinden.

Ontmoetingsbijeenkomst

Op woensdag 25 oktober is er weer een ontmoetingsbijeenkomst in de consistorie van de kerk. Vanaf 14.30 uur bent u weer welkom om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat ons bezig houdt De koffie en de thee staan klaar, dus schuif gezellig aan.

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Van N.N. kregen we weer een bijdrage voor het onderhoud van de kerk.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Na het bijzetten van de  urn van haar man in het familiegraf, heeft de
mevrouw als dank voor de goede zorgen van de beheerder van het kerkhof, een mooi bedrag geschonken aan de kerk. Daarvoor onze hartelijke dank.

Zoals u gezien hebt is de muur aan de Kruispoort weer helemaal opnieuw gevoegd. Met dank aan de heren van Damen van Elzakker ziet de muur er weer fantastisch uit, zodat met de nieuwe bomen er alles weer netjes uitziet. Nogmaals excuses voor de overlast voor de bewoners aan de Kruispoort, maar die zijn ook weer tevreden met hun mooie uitzicht op de muur, zoals ik van de mensen hoorde.
                                                                                                             Piet Vogelaar

OPEN KERK/MONUMENTENDAG

Tijdens open kerk -op vrijdagmiddag in juli en augustus- en monumentendag op 9 september mochten we 75 bezoekers verwelkomen. Dat waren niet alleen Nederlanders maar ook Engelsen, Belgen en Duitsers. Er was ook een Gronings echtpaar -op vakantie in de omgeving- die 2 maal een zondagse dienst meemaakte. We kunnen terugzien op mooie bezoekdagen. En hopen volgend jaar weer ons steentje bij te dragen aan de openstelling van de kerk.

                                                                                 Vrijwilligers Open Kerk

 

DIACONIE

Opbrengst collectes september  2023

Werelddiaconaat Kerk in Actie           €  177,75

Missionair werk  “de Kliederkerk “      €  138,15

Noodhulp Marokko / Libië                   €  447,45

Voedselbank Steenbergen                 €  167,55

Kerkrentmeesters                               €  363,35

Giften voor onderhoud van de kerk    €    40,00

Onderhoudsfonds                                €   49,20

Gift bloemenfonds                               €   25,00

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diaconie,                            Fia, Corine, Marianne en Lieneke

Actie Schoenendoos

Zondag 8 oktober  hebben wij weer het startschot gegeven voor de actie “Schoenendoos”.

Deze actie is ondertussen welbekend in onze gemeente en ook dit jaar hopen we met z’n allen weer veel schoenendozen te versieren, te vullen en te versturen.

Wat betreft het vullen, zijn er een paar punten om op te letten.  Allereerst om geen shampoo en douchegel in de dozen te doen, in verband met lekkende flacons of doppen!!

Gewone stukken zeep hiervoor in de plaats gebruiken. Tubes tandpasta zijn geen probleem.  Daarnaast bij de schoolspullen liever potloden gebruiken en geen stiften, omdat stiften vaak snel uitdrogen. Ook geen lijm, klei, of verf.

Verder letten op de afmetingen van de schoenendozen voor een gelijke verdeling; niet hoger dan 12 cm en niet langer dan 34 cm.  Zie verder de folders in de kerk.

Versturen van de dozen kost nog steeds 5 euro per doos. De dozen gaan dit jaar naar Afrika, Oost-Europa  en naar vluchtelingenkampen langs de grenzen van Europa.

 Uiterlijke inleverdatum: zondag 5 november !!

Hopelijk maken we er met z’n allen weer een mooie stapel dozen van, zoals vorig jaar. Namens de diaconie,                                         Fia Traets

Collecte 15 oktober:

Er zal worden gecollecteerd voor Zending Indonesië en voor het college van Kerkrentmeesters.

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

 

Collecte 22 oktober:

Er wordt gecollecteerd voor Kerk in Aktie Papoea en voor het college van Kerkrentmeesters.

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                                   Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 26 oktober a.s. verschijnt, inleveren voor 20 oktober a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels