De Gedenktafel en de traditie …

Beste gemeenteleden,

De gedenktafel voor in de kerk staat er al jaren en is in de loop ter tijd een mooie traditie geworden binnen onze gemeente.
Ieder jaar worden daar de kaartjes met de namen van de mensen die in het kerkelijk jaar zijn overleden, opgehangen.

Ziet er mooi uit, de kaartjes onder elkaar bij de afbeeldingen van geloof, hoop en liefde.

Het maken van de kaartjes wil alleen niet altijd even goed lukken en daarom ging ik op zoek naar een andere optie om de namen op de gedenktafel zichtbaar te maken.
En zo kwam ik uit op stenen…

Een mooie steen met daarop de naam van de overleden persoon die
na de dienst van eeuwigheidszondag meegegeven zal worden aan de naaste familie.
Zij kunnen deze dan een mooi plekje geven. Een plekje in de tuin, in huis ergens waar degene vaak te vinden was, of waar de familie het wil.
Een plekje waar herinneringen zijn en blijven.

De stenen worden in een gedenkschaal gelegd die op de tafel gezet wordt met het volgende gedicht erbij van Bram Vermeulen:

page1image2868348544

De Steen

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er steeds een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om hem dan glad en rond gesleten
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

page1image2868351872

Ik heb deze manier van herdenken voorgelegd aan de kerkenraad en hierop een positief antwoord gekregen.

Ik hoop dat jullie dit een mooie manier van herdenken vinden.
Mocht u in de gelegenheid zijn: neem eens een kijkje om te zien hoe het is geworden.

Mocht u hier iets over willen vragen, dan kan dit natuurlijk altijd.
U mag mij daarover bellen: 0167 – 56 47 45 of mailen: connybom@autobom.nl

Conny Bom