Samenvatting van Rondom de Kerk

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE

* Zondag 29 oktober om 10.30 u: ds. W. Lolkema en ds. A. Ravensberg.

  Intrededienst ds. A. Ravensberg.

  Collecten: Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters.

* Zondag 5 november om 10.00 uur: ds. Los.

  Collecten: Najaarszending KiA en Kerkrentmeesters

 

GEZOCHT : “engelen“ voor het bezorgen van  “engelenpost “ !

Zondag  3 december  2023  is  het weer zover !   De 1e zondag van Advent.

Het moment dat de “engelen “ hun  “engelenpost “ weer gaan bezorgen.

Ondanks dat het nog wat ver weg lijkt, is het voor mij wel tijd  om langzaamaan  het project weer op te starten.

Mocht u het ( weer ) leuk vinden om  “engel “ te zijn dan kunt u dit aan mij doorgeven.

Dit kan ook  via e-mail : vdheijden@home.nl . Of telefonisch op nr. 06-37298045.

U kunt zich natuurlijk ook opgeven bij  één van de Kerkenraadsleden.

Het zou super fijn zijn dat er ook dit jaar weer veel “engelen “ zich aanmelden.

Hartelijke groeten van                                                  Lieneke den Haan

UITNODIGING KERK OP SCHOOTDIENST:  ALLES NIEUW

Op zondag 5 november a.s. zal er om 11.45 uur tot 12.15 uur weer een kerk-op-schootdienst zijn in de Ontmoetingskerk. Het thema is: ALLES NIEUW.

Zelfs de allerkleinsten weten wat “nieuw” is. B.v. mooie nieuwe kleren. Een nieuw speeltje. Een nieuw huis. Een nieuwe juf of meester of…..

Ook in de kerk is het niet altijd hetzelfde. In de Bijbel maakt God alles nieuw. En soms staan er mensen op, die alles nieuw willen maken. Ook Dominee Beer is nieuw. Sinds het startweekend begonnen. De eerste domineebeer van Bergen op Zoom. Hij komt ook helpen en misschien komt hij na de dienst wel bij jou logeren….

Het is best spannend, maar meestal ook leuk als er iets nieuws gebeurt of als iets zo maar verandert. Zelfs de allerkleinste kinderen zijn al veranderd. Ze zijn niet meer hetzelfde sinds ze als heel klein baby’tje geboren zijn. De kinderen mogen dan ook foto’s meenemen van toen ze kleiner waren. Ook mogen ze speelgoed meebrengen van toen ze b.v. 0 jaar waren en toen ze 2 waren. Alles verandert. Al op heel jonge leeftijd merken de kinderen dat. In de winter zijn de bomen kaal, maar in de lente komen er blaadjes. Alles verandert. Alles wordt nieuw. God maakt alles nieuw.

Elk kind van 0 tot ongeveer 6 jaar is welkom in de Ontmoetingskerk. Samen met papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s, vriendjes en vriendinnetjes en iedereen die zich jong van hart voelt. Deze leuke dienst wordt geleid door Ds. Ellen van Sluijs en Ds. Beer natuurlijk. Annemiek Vogels speelt blokfluit, maar je mag ook zelf een instrumentje bespelen. Vooraf staan limonade en iets lekkers klaar in de foyer. De dienst is in de kerkzaal. Kom jij ook? Iedereen is uitgenodigd. Voor meer informatie: ejsvansluijs@hetnet.nl  of 0164785608.

DIACONIE

Actie Schoenendoos

Uiterlijke inleverdatum: zondag 5 november !!

Hopelijk maken we er met z’n allen weer een mooie stapel dozen van, zoals vorig jaar.

Collecte 29 oktober:

Er zal worden gecollecteerd voor Diaconie Steenbergen en voor het college van Kerkrentmeesters.

De Diaconie doet veel meer dan alleen maar rondgaan met de collectezak in de zondagse kerkdienst.
Diakenen zijn meestal helpers en doeners maar zijn samen met de kerkenraad ook bestuurders. De diaconie heeft oog en oor voor hen die arm en kwetsbaar zijn en zij voert haar taken uit binnen en buiten de gemeente. Zo worden er namens de diaconie bijvoorbeeld verschillende acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen en/of hulpbehoevenden.

Collecte 5 november:

Er wordt gecollecteerd voor de Najaar zending Kerk in Actie en voor het college van Kerkrentmeesters.

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Mocht u uw bijdrage komende tijd wederom willen overmaken dan graag op het rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen met vermelding van de collecte en datum en uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0148820700 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Steenbergen. Onze hartelijke dank dat u aan onze oproep gehoor heeft gegeven en nog wilt doen.

Met vriendelijk groet,                                   Lieneke, Corine, Fia en Marianne

KOPIJ

Kopij voor de volgende Rond de Kerken, die voor twee weken zal gelden en op 9 november a.s. verschijnt, inleveren voor 3 november a.s. bij mij  greetvangiels@hotmail.com

Met vriendelijke groet,                                                          Greet van Giels