De foto’s van de intrededienst staan nu ook op de website