Steenbergen, 23 juli 2020

Beste mensen,

Kerkplein 7 – 4651 AN Steenbergen Scriba: Conny Bom – tel. 0167 – 56 47 45 connybom@autobom.nl

Zondag 26 juli gaat ds. Biemond voor.
Ik nodig u dan ook van harte uit om deze dienst live in de kerk bij te wonen (de dienst is uiteraard ook te beluisteren via internet).

Omdat voor veel mensen het toch een drempel blijkt te zijn om eerst aan te melden voor een kerkdienst is besloten om dit te laten vervallen.
Iedereen kan dus op zondagmorgen zonder aanmelding naar de dienst komen.
Let wel: door het handhaven van de 1,5 metermaatregel is er in het kerkgebouw plaats voor ongeveer 55/ 60 personen.

Het kan dus voorkomen dat dit aantal bereikt wordt en er dus geen plaats meer kan zijn.
Gezien het aantal kerkgangers in een gemiddelde dienst, zal dit niet vaak voorkomen maar de mogelijkheid bestaat wel.
Wel wil ik u vragen om gespreid naar de kerk te komen (dus niet allemaal 5 minuten voor aanvang) i.v.m. het toewijzen van een zitplaats.
Helaas is er nog geen autodienst mogelijk.

Omdat er nieuwe richtlijnen zijn voor het zingen tijdens een dienst is er gekeken of er in het kerkgebouw gezongen mag worden.
Helaas voldoet het kerkgebouw niet aan de eisen die hiervoor gesteld worden.
Er kan dus jammer genoeg nog NIET gezongen worden tijdens de dienst.

Na alles wat niet mag heeft het moderamen gekeken naar wat er wel mogelijk is.
Er is besloten dat er weer koffie/thee zal worden geschonken na de dienst.
Dit kan op dit moment alleen nog maar in de buitenlucht (kerkplein) en met in achtneming van de 1,5 metermaatregel (kan deze niet vaak genoeg benadrukken).
Of dit koffiedrinken door kan gaan is natuurlijk afhankelijk van het weer.
De kerkenraad beslist hierover. Zij neemt het besluit of dit wel of geen doorgang vindt.
Ter duidelijkheid: We gaan het proberen, lukt het dan gaan we hiermee door, blijkt dat er door omstandigheden of aanpassingen van regels vanuit het RIVM dat dit niet lukt, dan stopt dit.

De volgende huisregels dienen in acht te worden genomen:

  • Houdt 1,5 meter afstand.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen voor het toewijzen van een zitplaats (geen vaste zitplaats mogelijk).
  • Gemeentezang is NIET toegestaan.
  • Toiletbezoek in kerk alleen in noodgevallen.
  • Mensen met Corona gerelateerde ziekteverschijnselen (verkouden, koorts e.d.)kunnen de dienst niet bijwonen. Dit geldt ook voor de mensen die tot ditzelfde huishouden behoren.

De 1e van Kerkrentmeesters. (Diaconie NL51 RABO 0148820611 kerkrentmeesters NL73 RABO 0148 8207 00)
Samen met u brengt het Ned. Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties. Steun ons werk voor de Bijbel.
Mensen die de dienst bijwonen kunnen hun bijdrage in de daarvoor bedoelde collectebakjes doen, maar u kunt ook uw bijdrage overmaken.

Met vriendelijke groet, Conny Bom

Liturgie 26 juli 2020 Steenbergen

Zondag a.s. gaat voor ds. Biemond