Weekbrief XI en liturgie

Kerkplein 7 – 4651 AN Steenbergen Scriba: Conny Bom – tel. 0167 – 56 47 45

inschrijving kerkdienst.uitleg.2020

Aanmelden voor de zondagdienst

Vanaf 7 juni is het zover. Kerkdiensten mogen weer openbaar, met maximaal 30 personen, gevierd worden. Goed nieuws maar er zijn wel regels aan verbonden.

Onderstaand geef ik u daarom uitleg hoe men zich aan kan melden voor het bijwonen van de kerkdienst.

 • Aanmelden voor de dienst van zondag in de week voorafgaand aan deze dienst.

 • Per mail: connybom@autobom.nl of telefonisch: 0167 – 56 47 45 bij Conny Bom.

 • Kinderen moeten ook aangemeld worden.

 • Aanmelden kan tot donderdagavond 20.00 uur.

 • Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zullen de eerste 30 personen uitgenodigd worden

  voor de kerkdienst.

 • Let op: het is niet mogelijk om aan te melden voor andere diensten dan de dienst van eerstkomende zondag.

 • Het is mogelijk dat mensen die al bij een kerkdienst aanwezig zijn geweest niet per se aanwezig kunnen zijn

  (ondanks een aanmelding) bij een volgende dienst. Mensen die nog niet aanwezig zijn geweest krijgen dan

  voorrang. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen aanwezig te kunnen zijn.

 • Men kan de dienst niet bijwonen als er Corona gerelateerde ziekteverschijnselen zijn of mensen uit hetzelfde

  huishouden deze verschijnselen vertonen.
  Ook bij de ingang zal dit gevraagd worden en kan ter plaatste besloten worden om toegang te weigeren.

 • Vrijdag, voorafgaande aan de zondagsdienst, ontvangt men een mail/ telefoon dan men aanwezig kan zijn. In deze mail staan ook de huisregels en de tijd waarop u verwacht wordt.
  Als men geen bericht krijgt dan houdt dit automatisch in dat er geen plaats is gereserveerd en kunt u de dienst dus niet bijwonen.

 • Voor degene die niet in de kerkbanken plaatsnemen maar gebruikmaken van een stoel: wilt u dit bij uw reservering aangeven dan kan dit vooraf ingepland worden i.v.m. 1,5 meter regel.

 • De huisregels dienen geaccepteerd en nageleefd te worden.

  Huisregels:

  • –  Houdt 1,5 meter afstand.

  • –  Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

  • –  Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen.

  • –  Gemeentezang is NIET toegestaan.

  • –  Geen ontmoeting en consumptie na afloop van kerkdienst.

  • –  Toiletbezoek in kerk alleen in noodgevallen.

  • –  Mensen met Corona gerelateerde ziekteverschijnselen (verkouden, koorts e.d.)kunnen de dienst niet

   bijwonen. Dit geldt ook voor de mensen die tot ditzelfde huishouden behoren.

   Dit lijken allemaal nogal veel regels, maar het zijn dezelfde die we al weken in acht moeten nemen. Met een dosis gezond verstand gaat het ons samen vast lukken.

   Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met mij op.

   Conny Bom-Hensen

   connybom@autobom.nl

   Tel. 0167 – 56 47 45