NHK

                                                                     

Startzondag, 17 september gaat voor onze eigen dominee C. Biemond.

Samenvatting Rond de Kerken nr. 20

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE Zondag 17 september 10.00 uur: ds. C. Biemond, Bergen op Zoom. Startzondag Collecten: 1e Vredeswerk; 2e College kerkrentmeesters; 3e ...
Verder Lezen

Samenvatting Rond de Kerken nr. 19

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE Zondag 3 september 10.00 uur: ds. C. Biemond, Bergen op Zoom. (Avondmaalsviering.) Collecten: 1e Barmh. Samaritaan; 2e College ...
Verder Lezen

Uitnodiging bijzondere Classicale Vergadering van 1 september

Aan: - scribae en contactpersonen van de kerkenraden in de Classis West-Brabant - adviseurs - notulist - breed moderamen - ...
Verder Lezen

Samenvatting Rond de Kerken nr. 18

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE Zondag   16 juli 10.00 uur: ds. C. Baggerman, Yerseke.   1e Pauluskerk; 2e College kerkrentmeesters; 3e Onderhoudsfonds. Zondag  23 juli ...
Verder Lezen

Samenvatting Rond de Kerken nr. 17

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag   25 juni 10.00 uur: ds. C. Biemond, Bergen op Zoom. Collecten: 1e Ned. Bijbelgenootschap; ...
Verder Lezen