Door een storing is er geen uitzending. Er wordt aan gewerkt!

Beste mensen,

Bijgaande de liturgie voor zondag 25 juli a.s.
Dit is de laatste in een lange reeks die u wekelijks van mij heeft ontvangen.

Aangezien iedereen weer welkom is om de diensten ‘live’ bij te wonen, zullen de liederen weer op de borden worden aangegeven en kunt u gebruikt maken van de liedboeken die achter in de kerk aanwezig zijn of van uw eigen liedboek.
Mochten de Corona regels veranderen zullen we kijken of deze ook op de kerkdiensten van toepassing zijn en eventueel aanpassen.

Ik zet de regels nog even voor u op een rij:

  • Aanmelden vooraf aan de kerkdienst is niet meer verplicht, uw naam en telefoonnummer worden wel door de koster gevraagd en opgeschreven.
    Men kan de dienst niet bijwonen als er Corona gerelateerde ziekteverschijnselen zijn of mensen uit hetzelfde huishouden deze verschijnselen vertonen.

                Ook bij de ingang zal dit gevraagd worden.

  • Houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand.

  • Naam en telefoonnummer doorgeven aan de koster bij binnenkomst.

  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten

  • De aangegeven looproutes en aanwijzingen voor het toewijzen van een zitplaats (geen vaste zitplaats mogelijk) moeten opgevolgd worden.

  • Er mag zachtjes gezongen worden tijdens de dienst.

  • De liedboeken van de kerk mogen gebruikt worden tijdens de dienst.

  • Kussens e.d. moeten na de dienst weer meer naar huis genomen worden.

De link voor deze dienst:

YouTube link voor zondag 25 juli

liturgie 25 juli 2021

Met vriendelijke groet,

Namens de PKN Steenbergen

Conny Bom-Hensen