Beste mensen,

De link voor deze dienst:

https://youtu.be/uYRXWeG7wuw

Afgelopen maandag 20 juni is, 19 dagen voor haar 100ste verjaardag, mw. Adriana Engelina Heijboer -den Haan overleden.

Maandag 27 juni zal om 14.00 uur de uitvaartdienst plaatsvinden in onze kerk aan het Kerkplein in Steenbergen.

Aansluitend wordt zij naast haar man op de begraafplaats begraven.

Voorganger in deze dienst is mw. Bieneke de Waal.

U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Mocht u een kaartje willen sturen dan kunt u dit doen naar:

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen – t.a.v. Familie van Giels-Heijboer – Postbus 808 – 4600 AV   Bergen op Zoom

 

 

 

Onderstaand de link voor de dienst van zondag 26 juni a.s.

Voorganger in deze dienst is Dr. Los, organist Geeske Vogelaar.

 

Collecten:

Er zijn deze zondag 2 collecten:

Er wordt gecollecteerd voor binnnenlandse hulp aan ongedocumenteerden en voor het college van Kerkrentmeesters.

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.

Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.

Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting.

Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en

stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

 

U kunt u bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

 

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00

 

Namens de Protestantse Kerk Steenbergen – HVG Steenbergen

Conny Bom