Dienst van zondag 25 September

Beste mensen,

Bijgaand de link voor de dienst van zondag 25 september a.s.

Voorganger is ds. van de Linden, organist Corneel Droogers.

Deze dienst zal in het teken staan van de startzondag.

Het thema voor het nieuwe kerkelijk jaar is: ‘Kom aan tafel’.

Omdat dit weekend ook de landelijke burendag wordt georganiseerd en dit goed aansluit op het thema van het nieuwe kerkelijk jaar doen wij als kerk ook mee aan de burendag.

Dit start na de dienst en duurt tot 17.00 uur.

Zie ook bijgaande flyer.

Iedereen van harte welkom!

Collecten:

Er zijn deze zondag 2 collecten:

Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor het college van Kerkrentmeesters.

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00

De link voor deze dienst:

https://youtu.be/DdP0RC08cOE

Namens de Protestantse Kerk Steenbergen – HVG Steenbergen

Conny Bom

Burendag 2022 folder