Protestantse Kerk Steenbergen

Voorwoord Kerkraad:

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Steenbergen!

Wij zijn een kleine, maar levendige gemeente, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. 

We zien het als onze opdracht om te zien naar elkaar en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden Gods liefde zichtbaar te maken in ons eigen leven en in de omgeving waarin we wonen. Daarnaast hebben we aandacht voor wie dichtbij of ver weg in nood zijn en proberen naar onze mogelijkheden te helpen.

Onze gemeente kenmerkt zich zo door saamhorigheid, maar ook door een open blik naar de wereld om ons heen

Samen zoeken naar antwoorden op de vragen die op ons af komen past meer bij onze gemeente dan elkaar en anderen vertellen wat de juiste weg is.

Wij ontvangen graag nieuwe mensen in ons midden en nodigen U dan ook van harte uit een keer op zondagmorgen, om 10.00 uur, binnen te lopen in onze mooie kerk aan het Kerkplein in Steenbergen. 

Via deze website kunt u informatie vinden over de livestream van onze dienst, het preekrooster, onze kerkorganisatie, foto’s en nieuwsberichten.