Steenbergen, 11 september 2020

Beste mensen,

Kerkplein 7 – 4651 AN Steenbergen Scriba: Conny Bom – tel. 0167 – 56 47 45 connybom@autobom.nl

Ik nodig u van harte uit om deze dienst live in de kerk bij te wonen (de dienst is uiteraard ook te beluisteren via internet).

 • Aanmelden voor de kerkdienst is niet noodzakelijk

Omdat voor veel mensen het toch een drempel blijkt te zijn om eerst aan te melden voor een kerkdienst is besloten om dit te laten vervallen.
Iedereen kan dus op zondagmorgen zonder aanmelding naar de dienst komen.
Let wel: door het handhaven van de 1,5 metermaatregel is er in het kerkgebouw plaats voor ongeveer 55/60 personen.

Het kan dus voorkomen dat dit aantal bereikt wordt en er dus geen plaats meer kan zijn.
Gezien het aantal kerkgangers in een gemiddelde dienst, zal dit niet vaak voorkomen maar de mogelijkheid bestaat wel.
Wel wil ik u vragen om gespreid naar de kerk te komen (dus niet allemaal 5 minuten voor aanvang) i.v.m. het toewijzen van een zitplaats.

 • Autodienst

Helaas is er nog geen autodienst mogelijk.

 • Zingen

Vanuit de gemeente komt regelmatig de vraag naar voren waarom en niet gezongen wordt tijdens de dienst.
Vanuit het rekenmodel (KPN) is af te lezen dat ons kerkgebouw geschikt is om te mogen zingen, maar dat de verantwoording of het wel of niet gebeurt, bij de kerkenraad ligt.

De kerkenraad heeft daarom overleg gehad en besloten om tot nader te bepalen datum niet te zingen tijdens de dienst.
We vinden het heel erg jammer dit besluit, ingegeven door de beperkingen door het Corona virus, te moeten nemen en hopen dat de tijd snel aanbreekt dat er weer gezongen mag gaan worden.

Voorop staat de gezondheid van alle gemeenteleden en voorgangers.

 • Koffiedrinken

Na alles wat niet mag heeft het moderamen gekeken naar wat er wel mogelijk is.
Er is besloten dat er weer koffie/thee zal worden geschonken na de dienst.
Dit kan op dit moment alleen nog maar in de buitenlucht (kerkplein) en met in achtneming van de 1,5 metermaatregel (kan deze niet vaak genoeg benadrukken).
Of dit koffiedrinken door kan gaan is natuurlijk afhankelijk van het weer.
De kerkenraad beslist hierover. Zij neemt het besluit of dit wel of geen doorgang vindt.
Ter duidelijkheid: We gaan het proberen, lukt het dan gaan we hiermee door, blijkt dat er door omstandigheden of aanpassingen van regels vanuit het RIVM dat dit niet lukt, dan stopt dit.

 • Huisregels

De volgende huisregels dienen in acht te worden genomen:

 • Houdt 1,5 meter afstand.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen voor het toewijzen van een zitplaats (geen vaste zitplaats mogelijk).
 • Gemeentezang is NIET toegestaan.
 • Toiletbezoek in kerk alleen in noodgevallen.
 • Mensen met Corona gerelateerde ziekteverschijnselen (verkouden, koorts e.d.) kunnen de dienst niet bijwonen. Dit geldt ook voor de mensen die tot ditzelfde huishouden behoren.

Mensen die de dienst bijwonen kunnen hun bijdrage in de daarvoor bedoelde collectebakjes doen, maar u kunt ook uw bijdrage overmaken.
(Diaconie NL51 RABO 0148 8206 11 en kerkrentmeesters NL73 RABO 0148 8207 00)

Met vriendelijke groet, Conny Bom

liturgie 20 september 2020

Zondag a.s. gaat voor ds. Biemond.