De website is vanwege een technische storing momenteel niet actueel!

 

Beste mensen,

Bijgaand de link voor de dienst van zondag 29 januari 2023.

https://youtu.be/Ly6x8r1bymI

Voorganger ds. ten Kate, organist Corneel Droogers.

Collecten:

Er zijn deze dienst 2 collecten:

De collectes zijn bestemd voor Bartimeus en voor het college van Kerkrentmeesters.

De Stichting Bartimeus wil ervoor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00 

Namens de Protestantse Gemeente Steenbergen – HVG Steenbergen

Conny Bom