Algemeen

Bezoekadres


Kerkdienst

Predikant:
Inlichtingen:

Bankrekeningnummers:

Kerkplein 7
4651 AN Steenbergen

Iedere zondag om 10:00 uur
Online te bekijken of te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Ds. Annet Ravensberg
Fazantenlaan 15
4306 BN Niewerkerk
Tel. 0639862570

Conny Bom (scriba)
Kerkplein 7
4651 AN Steenbergen
Tel. 0167-564745
Email: connybom@autobom.nl

Kerkvoogdij Rabobank NL73RABO0148820700
t.n.v. Kerkvoogdij N.H. Gemeente Steenbergen
Diaconie Rabobank NL51RABO0148820611
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen