Gemeenteavond 30 juni

Beste mensen,

Aansluitend op de dienst van zondag 30 juni a.s. zal de ‘gemeente-avond’ worden gehouden.Hannelie Saarloos zal, als voorzitter van de kerkenraad, enkele punten toelichten die momenteel voor onze gemeente belangrijk zijn.
Hierna zullen de kerkrentmeesters en de diaconie hun financiële jaarstukken over 2023 toelichten.Na de uitleg is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en heeft u één of meerdere vragen, dan kunt u die naar mij mailen.
De antwoorden hierop zullen naar u worden gemaild.

Hoop u zondag a.s. te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad NHG Steenbergen – PKN

Conny Bom-Hensen – scriba

Volgend artikel