Categorie: Rond de Kerken

Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 26 november om 10.00 u: mevr. Ploeg-Blokland.   Collecten:  Pastoraat, Kerkrentmeesters en Bloemenfonds. * Zondag 3 december om 10.00 uur: ds. de Ronde.   Collecten: SpeelGoed Voor Elkaar en Kerkrentmeesters. VAN DE KERKENRAAD Terugblik intrededienst 29 oktober jl. Wat hebben we als gemeente en kerkenraad, na het emeritaat van ds. Corry

Samenvatting van Rondom de Kerk

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 29 oktober om 10.30 u: ds. W. Lolkema en ds. A. Ravensberg.   Intrededienst ds. A. Ravensberg.   Collecten: Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters. * Zondag 5 november om 10.00 uur: ds. Los.   Collecten: Najaarszending KiA en Kerkrentmeesters   GEZOCHT : “engelen“ voor het bezorgen van  “engelenpost “ ! Zondag  3

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 15 oktober om 10.00 uur: ds. mw. Timmers.   Collecten: Zending Indonesië en Kerkrentmeesters. * Zondag 22 oktober om 10.00 uur: dhr. v.d. Voorde .   Collecten: Kerk in Aktie Papoea en Kerkrentmeesters.  VAN DE KERKENRAAD ‘Met vreugde en dankbaarheid laten we u weten dat onze gemeente vanaf 29 oktober weer

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 20 augustus om 10.00 uur: ds. I. Koeman.   Collecten: St. Zonnebloem Steenbergen en Kerkrentmeesters * Zondag 27 augustus om 10.00 uur: ds. Nieuwenhuizen.   Collecten: Noah’s Ark en Kerkrentmeesters. VANUIT DE KERKENRAAD De kerkenraad kijkt terug op een plezierige kennismaking tussen Ravensberg en de gemeente. We zijn dankbaar dat

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 25 juni om 10.00 uur: mevr. B. de Waal.   Collecten: Hulp aan ongedocumenteerden en Kerkrentmeesters. * Zondag 2 juli om 10.00 uur: mevr. de Wilt.   Collecten: Aktie Vakantietas en Kerkrentmeesters. *Zondag 9 juli om 10.00 uur: dhr. Wiersma.   Collecten: Ned. Bijbel Genootschap en Kerkrentmeesters.    VAN DE

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Witte Donderdag 6 april om 19.30 uur: ds. Ruitenburg. * Goede Vrijdag 7 april om 19.30 uur: mw. B. de Waal. * Stille Zaterdag 8 april om 21.00 uur: mw. B. de Waal. * 1e Paasdag 9 april om 10.00 uur: dhr. J. Bos.   Collecten: Voedselbank Steenbergen en Kerkrentmeesters.  *Zondag

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 5 februari om 10.00 uur: ds. Inkelaar.   Collecten: Werelddiaconaat KiA en Kerkrentmeesters.   Avondmaal. * Zondag 12 februari om 10.00 uur: mevr. Roggeband.   Collecten: Voedselbank Steenbergen en Kerkrentmeesters. DIACONIE Collecte 5 februari: Er zal worden gecollecteerd voor het Werelddiaconaat KiA en voor het college van Kerkrentmeesters. Op 1 februari

Samenvatting van Rondom de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 15 januari om 10.00 uur: mevr. B. de Waal. Collecten: St. Pall. Thuiszorg W-Brabant en Kerkrentmeesters. * Zondag 22 januari om 10.00 uur: mevr. de Jong. Collecten: CliniClowns en Kerkrentmeesters. * Zondag 29 januari om 10.00 uur: ds. ten Kate. Collecten: Bartimeus en Kerkrentmeesters. AGENDA: 18 januari 2023: ontmoetingsmiddag om 14.30

Samenvatting van Rond de Kerken jrg. 47 nr. 18

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 12 juli om 10.00 uur: ds. T. Veldhuizen.   Collecten:  Diaconie Steenbergen en Kerkrentmeesters. * Zondag 19 juli om 10.00 uur: ds. E. Barendregt.   Collecten: Schuldhulpmaatje en Kerkrentmeesters. * Zondag 26 juli om 10.00 uur: ds. C. Biemond.   Collecten:  Ned. Bijbelgenootschap en Kerkrentmeesters. * Zondag 2 augustus om 10.00