RELIVISIE

Beste mensen, RELIVISIE Pastor Fredi Hagedoorn van de R.K. Lievevrouwparochie te Bergen op Zoom en ds. Ellen van Sluijs (Ontmoetingskerk Bergen op Zoom) presenteren twee keer per maand het religieuze programma ‘ReliVisie’ waarin ze samenwerken met alle parochies en gemeenten… Continue Reading