Dienst van zondag 4 december

Beste mensen,

Bijgaand de link voor de dienst van zondag 4 december a.s.

Voorganger is ds. T. Veldhuizen, organist Corneel Droogers.

Collecten:

Er zijn deze zondag 2 collecten:

Er wordt gecollecteerd voor het Adventsproject Vluchtelingenwerk Steenbergen en voor het college van Kerkrentmeesters.

Naast persoonlijke ondersteuning bij onder andere de asielprocedure en het wegwijs maken van vluchtelingen in onze samenleving,

komt Vluchtelingenwerk ook op voor de belangen van vluchtelingen bij onze regering. Dit kunnen we alleen doen met uw steun.

Uw gift draagt bij aan:

Individuele hulp bij de asielprocedure

Samenbrengen van verscheurde gezinnen

Begeleiding naar werk

Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa

Dank voor uw steun!

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekeningnummers:

Diaconie                      NL 51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum

Kerkrentmeesters     NL 73 RABO 0148 8207 00

De link voor deze dienst:

https://youtu.be/3BVoZqsoLSU

Namens de Protestantse Kerk Steenbergen – HVG Steenbergen

Conny Bom