Auteur: Admin

Ragas / de Maagd te Bergen op Zoom

Beste mensen, Op 4 januari jl. heb ik u bijgaande info over de voorstelling ‘In Gods naam’ in Theater de Maagd te Bergen op Zoom met acteur en zanger Bastiaan Ragas gemaild. Inmiddels is de helft van de door ons aangekochte kaarten verkocht. Graag wil ik u vragen of er nog meer interesse is in

Samenvatting van Rond de Kerken

STEENBERGEN HERVORMDE GEMEENTE * Zondag 3 maart om 10.00 u: dhr. v.d. Voorde.   Collecten: 40-dg.tijd collecte en Kerkrentmeesters. *Zondag 10 maart om 10.00 u: ds. ten Kate.   Collecten: 40-dg.tijd collecte en Kerkrentmeesters. VAN DE KERKRENTMEESTERS De kerkrentmeesters bedanken alle mensen die dit jaar weer voor een prachtig bedrag hebben gezorgd van het verjaardagfonds. Zowel

Aktie Kerkbalans 2024

2024 kerkbalans kerkrentmeesters 2024 kerkbalans folder 2024 kerkbalans antwoordstrook actie kerkbalans machtiging 2023

Afscheidsdienst dhr. P. de Witte

Beste mensen, Ons bereikte het droevige bericht dat op 4 januari jl. dhr. Pieter – Piet – de Witte is overleden in de leeftijd van 95 jaar. De afscheidsdienst is op 11 januari a.s. om 11.00 uur in ons kerkgebouw te Steenbergen. De familie nodigt u van harte uit om deze bij te wonen. De

Kick-off dienst 21 januari jongeren

Beste mensen, In de dienst van 21 januari a.s. zullen de jongeren/jeugdwerkers die voor de gemeenten van de Brabantse Wal gaan werken met de jeugd aan u voorgesteld. Tijdens deze dienst zullen er geen diensten zijn in Ossendrecht, Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Meer informatie vindt u in de bijlage. Wij hopen op uw aanwezigheid! Nog een

Het kerkschema voor de feestdagen

Beste mensen, Er schijnt wat verwarring te zijn over de diensten rond kerst. Om dit op te helderen onderstaand een overzicht van de diensten: Zondag 24 december      :              Ochtenddienst van 10.00 uur vervalt Zondag 24 december      :              Kerstnachtdienst om 22.00 uur : voorganger Pastor mw. Bieneke de Waal Maandag 25 december :              Kerstdienst om 10.00